Postitatud

Kes on investor?

Investor on iga isik või organisatsioon, kes paigutab kapitali ootuses teenida sellelt kasumit ja kasvatada enda vara. Edukad investorid teostavad põhjalikke analüüse leidmaks sobivaid investeerimispositsioone vastavalt riski ja kasumlikkuse suhtele. Investeerida võidakse erinevatesse varaklassidesse, näiteks aktsiad, võlakirjad, investeerimisfondidesse jt.

Investorite tüübid

Investoreid saab jagada kaheks – väikeinvestorid ja organisatsioonid, millel esineb erinevaid tüüpe:


Väikeinvestorid
Üksikinvestorid
Äriinglid
Kollektorid

Organisatsioonid
Ettevõtted
Investeerimisfondid