Mis on dividend?

Dividend on raha väljamakse ettevõtte aktsionäridele. Dividendi maksmine on üks viis, kuidas ettevõtted premeerivad oma aktsionäre nende investeeringute eest. Dividendid võivad olla makstud sularahas, aktsiates või muul kujul ning nende suurus sõltub tavaliselt ettevõtte kasumist ja juhtkonna otsustest, kui palju raha on võimalik välja maksta. Dividendid on oluline näitaja ettevõtte finantsseisundi kohta ja neid jälgitakse sageli investeerimisotsuste tegemisel.

Dividendid on seotud ettevõtte kasumi jaotamisega. Kui ettevõte teenib kasumit, siis on otsustaja ülesanne, kuidas seda kasutada. Üks võimalus on investeerida see tagasi ettevõttesse, et kasvatada ettevõtte väärtust ja tulevikuperspektiive. Teine võimalus on jaotada kasumit aktsionäridele dividendide kaudu. Kui ettevõte otsustab maksta dividende, peab ta kõigepealt arvutama, kui palju raha on saadaval.

Dividendide suurus sõltub tavaliselt ettevõtte kasumist. Kui ettevõte teenib suurt kasumit, võib dividendide summa olla suurem. Kuid ettevõtte juhtkond peab arvestama ka tuleviku väljavaadetega, mistõttu ei pruugi kõik kasum olla väljamaksmiseks saadaval. Kui ettevõte on heas finantsolukorras ja saab maksta suuremaid dividende, siis see võib meelitada uusi aktsionäre ja suurendada ettevõtte väärtust.

Dividendide maksmise viis sõltub ka ettevõtte otsustest. Kui ettevõte otsustab maksta sularahas, siis saavad aktsionärid raha otse oma kontole. Kui ettevõte otsustab maksta aktsiates, siis saavad aktsionärid uusi aktsiaid vastavalt nende olemasolevatele osalustele. Lisaks võib ettevõte maksta dividendidega seotud maksudest.

Dividendid on oluline näitaja ettevõtte finantsseisundi kohta. Kui ettevõte maksab regulaarselt dividende, siis see näitab, et ettevõte on tõenäoliselt stabiilne ja kasumlik. Kui ettevõte ei maksa dividende, siis see võib tähendada, et ettevõttel on finantsraskused või ettevõte investeerib suure osa oma kasumist tagasi ettevõttesse. Mis on Dividendi investor?

Jaga seda!