Aktiva.ee: Eesti ettevõtlusportaal, mis tugineb tugevale ühendusele

Aktiva.ee on mitmekülgne ettevõtlusportaal, mis on loodud eesmärgiga toetada ja edendada Eesti ettevõtete tegevust ning luua tugev ühendus kogu ettevõtlusmaastiku vahel. Selle platvormi eesmärk on pakkuda ettevõtjatele ja ettevõtlushuvilistele laialdast teavet, vahendeid ja võrgustikku, et soodustada äriarendust, teadmiste jagamist ning uute ärivõimaluste loomist. Aktiva.ee on välja töötatud arvestades Eesti ettevõtete…